Η εμπειρία μου στο Erasmus+ «EU ON THE BOARD»

Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομα του από την αναγνωρισιμότητα του προγράμματος Erasmus. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει την ανάδειξη δεξιοτήτων καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Απευθύνεται συνήθως σε νέους, ηλικίας 18-30 και δίνει την δυνατότητα μετακίνησης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EU ON THE BOARD

Υλοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα το πρόγραμμα Erasmus+ “EU ON THE BOARD”. Στόχος του προγράμματος ήταν να αναλυθεί το θεσμικό σύστημα της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική για τη νεολαία καθώς και να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι για τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Μέσα από καινοτόμες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς το διαδραστικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια με θεματικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγωγή του πολίτη των νέων αλλά και για διασκέδαση.

Το « EU on the Board » απαρτίστηκε από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν διαδικτυακό και διήρκησε 7 μέρες ενώ το δεύτερο πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο νεότητας, μέσα στο δάσος στην ήρεμη και όμορφη περιοχή Grunewald, του Βερολίνου.

Μάθαμε για την ιστορία της ευρωπαϊκής ένωσης και το θεσμικό της σύστημα καθώς και για τεχνικές δημιουργίας επιτραπέζιων παιχνιδιών και βασικές μηχανικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια. Αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες, που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των επιτραπέζιων παιχνιδιών μας, αρχίσαμε να προτείνουμε κάποιες πρώτες ιδέες για τα παιχνίδια.

Συζητήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες ιδέες παιχνιδιών και αναπτύχθηκαν και μερικές ακόμα ώστε να σχηματιστούν οι τελικές ομάδες και να αρχίσουμε να υλοποιούμε τα παιχνίδια. Μέχρι το τέλος του προγράμματος κάθε ομάδα είχε έτοιμο ένα πρωτότυπο του παιχνιδιού. Μερικοί από τους συμμετέχοντες άλλων ομάδων δοκίμασαν τα παιχνίδια των υπολοίπων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και να διορθωθούν.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νέοι από την Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ελλάδα, Λετονία και Πολωνία.

Λίγα λόγια για την Ηellenic Youth Participation

Η ελληνική ομάδα επιλέχθηκε από την Hellenic Youth Participation. Η HYP είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, με έδρα την Αθήνα. Ο οργανισμός ασχολείται με ποικίλες ομάδες νέων, εφήβων, εκπαιδευτικών και ανθρώπων που θέλουν να είναι μέρος της αλλαγής.

Βασικοί άξονες του έργου της αποτελούν:

  • Η παροχή υψηλών υπηρεσιών για την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική βελτιστοποίηση.
  • Η ενεργοποίηση των νέων ατόμων σε ευρωπαϊκά ζητήματα και η ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή.
  • Η ευαισθητοποίηση για θέματα που είναι σημαντικά στις κοινότητές μας, όπως το περιβάλλον, η τέχνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, οι δεξιότητες απασχολησιμότητας, η δημοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τη συνειδητή ζωή.
  • Ο διαπολιτισμικός και διαπροσωπικός διάλογος.
  • Η παροχή ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις.
  • Οι ανθρωποκεντρικές, ποικιλόμορφες και βασισμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων δράσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ηγούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και βασίζονται στην ομαδική εργασία.
  • Ο σεβασμός στον εαυτό και στον άλλον ανεξαρτήτως καταγωγής, εκπαίδευσης, οικονομικής, οικογενειακής ή κατάστασης υγείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

H HYP αποτελεί πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων από το Erasmus+ , το European Solidarity Corps, το Council of Europe και άλλους κρατικούς και μη, φορείς χρηματοδότησης.

Κάθε Εrasmus+ είναι μια νέα εμπειρία και μια ευκαιρία για απόκτηση γνώσεων αλλά και για συναναστροφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με τους οποίους θα μοιραστείς στιγμές και θα δημιουργήσεις φιλίες.

Διαβάστε περισσότερα: Η δική μου εμπειρία στο Erasmus+

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.